Infolinia:

Telefon: 608 659 244

Email: sklep@wroclove.pl

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin


§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego WROCLOVE.PL, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym WROCLOVE.PL, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, dostawy zamówienia, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Sklep Internetowy Wroclove, działający pod adresem www.wroclove.pl prowadzony jest przez firmę Wroclove Bartłomiej Cymanek, siedziba firmy: ul.Smardzowska 13/35, 52-234 Wrocław, NIP: 8992389903, REGON: 932985164.

3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie WROCLOVE.PL oraz profilu WROCLOVE na portalach  facebook.com, instagram.com.

4. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
a) Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem WWW.WROCLOVE.PL, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez WROCLOVE.PL;
b) Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.
c) Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim WROCLOVE.PL skompletuje zamówienie i przekaże je do wysłania przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy na adres wskazany przez Klienta.
d) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
e) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
f) Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
g) Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
h) Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez WROCLOVE.PL, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach;
i) Realizacja zamówienia - dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
j) Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
5. Do korzystania ze Sklepu Internetowego WROCLOVE.PL, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego WROCLOVE.PL oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest: 
a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
6. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego WROCLOVE.PL zgodnie z jego przeznaczeniem.
7. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego WROCLOVE.PL, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego WROCLOVE.PL lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
8. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego WROCLOVE.PL do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego WROCLOVE.PL jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp., bez uprzedniej zgody właściciela sklepu.
9. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego WROCLOVE.PL nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu WROCLOVE.PL wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu. 
10. WROCLOVE.PL zastrzega sobie prawo do wysyłania newsletteru osobom, które dokonały rejestracji w Sklepie Internetowym.

§2 Rejestracja i logowanie

1. Do dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym WROCLOVE.PL nie jest niezbędne dokonanie rejestracji. Rejestracja odbywa się dobrowolnie.

2. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

3. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej WROCLOVE.PL wybrać zakładkę „rejestracja”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając wymagane dane. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „Zapisz”.

4. Podanie danych osobowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie Internetowym WROCLOVE.PL. Niepodanie wymaganych danych może zablokować czynność, której dane te dotyczyły, jeżeli są wymagane do jej poprawnego wykonania.

5. Późniejsze logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez podanie stworzonego loginu oraz hasła.

6. Korzystając z usług WROCLOVE.PL Klient akceptuje zasady zawarte w Regulaminie

7. Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez WROCLOVE.PL. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu dokonania rejestracji. WROCLOVE.PL nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Klientów.


§ 3 Składanie zamówień

1. Zamówienia w Sklepie Internetowym WROCLOVE.PL można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu.

2. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu składa zamówienie poprzez wskazanie na stronie WROCLOVE.PL produktu, którym jest zainteresowany i uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”. Następie Klient wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
a) wyboru zamawianych towarów lub usług oraz ich ewentualnej specyfikacji (rozmiar, kolor itd.),
b) wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy,
c) wyboru sposobu płatności.

3. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep Internetowy WROCLOVE.PL zawiadomi o tym fakcie Klienta. Klient będzie mógł zmienić lub anulować zamówienie.

§ 4 Formy płatności i dostawy

1. Cena na stronie Sklepu Internetowego WROCLOVE.PL zamieszczone przy oferowanym produkcie zawiera podatek VAT i jest podawana w złotych polskich. Nie zawiera informacji na temat kosztów przesyłki.

2. Oferta oraz ceny produktów ważne są do wyczerpania zapasów.

3. Klient może wybrać następujące formy płatności:
a) przelew,
b) płatność za pobraniem,
c) płatność za pośrednictwem serwisu pośredniczącego w płatnościach przez internet i kartami płatniczymi Przelewy24.pl.

4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

5. W przypadku gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 3 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu, a zamówienie zostaje anulowane.

6. Zamówienie z WROCLOVE.PL jest realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej i Poczty Polskiej. Możliwy jest także odbiór osobisty zamówienia po wcześniejszym kontakcie ze Sklepem WROCLOVE.PL. Przy wyborze opcji Odbiór osobisty klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy. Przesyłki zagraniczne realizowane są na indywidualne zamówienie.

7. Aktualny cennik dostawy:
a) przy zakupie za minimum 150zł - dostawa darmowa (przesyłka kurierska na podany adres lub dostawa do punktu odbioru)
b) przy zakupie samych naklejek Wroclove - 5zł (Poczta Polska), chyba, że Klient wybierze dostawę do paczkomatu Inpost lub przesyłkę kurierską
c) paczkomaty Inpost: 13,99zł
d) przesyłka kurierska: 16,99

§ 5 Realizacja zamówień

1. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00.

2. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

3. Zamówienie krajowe realizowane jest w przeciągu 24 godzin w dni robocze od momentu zaksięgowania zapłaty na koncie. WROCLOVE.PL zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w dłuższym niż 24 godziny terminie, o czym Klient zostanie powiadomiony.

4. Zamówienie zagraniczne jest realizowane w terminie od 2 do 14 dni roboczych.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, po uprzednim przesłaniu formularza zwrotu / reklamacji do biura WROCLOVE.PL.

2. Zwracane towary muszą być kompletne oraz w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Koszty transportu za zwrot albo wymianę towaru ponosi kupujący.

4. W przypadku wysłania niekompletnego albo niezgodnego z zamówieniem towaru, koszty transportu ponosi WROCLOVE.PL

5. Zwrot ewentualnej przedpłaty zostaje uiszczony w przeciągu 3 dni od momentu przyjęcia towaru w WROCLOVE.PL. Zwrot pieniędzy za towar odbywa się przelewem na konto Klienta, po potwierdzeniu danych z zamówienia.

6. Sklep Internetowy WROCLOVE.PL nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep Internetowy WROCLOVE.PL nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych lub błędnego numeru konta.

7. Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania i kompletu oryginalnych metek reklamowanego towaru.

§ 7 Warunki reklamacji

1. Reklamacje należy składać na adres podany na stronie Sklepu Internetowego WROCLOVE.PL.

2. Składając reklamację należy dostarczyć do WROCLOVE.eu reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym na stronie WROCLOVE.PL.

3. WROCLOVE.PL rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego produktu.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta WROCLOVE.PL naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego WROCLOVE.PL nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

2. Sklep Internetowy WROCLOVE.PL nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. Sklep Internetowy WROCLOVE.PL nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

5. Towary oferowane na stronach WROCLOVE.PL, ich nazwy oraz znaki towarowe są wyłączną własnością ich producenta i podlegają ochronie prawnej.

6. Zgodnie z obowiązującym prawem informujemy, że właściciel sklepu jest producentem (wprowadzającym do obrotu na teren RP) sprzedawanych przez siebie produktów.

7. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć, kopiowanie strony w całości lub jej elementów bez pisemnej zgody właściciela sklepu WROCLOVE.PL jest zabronione i może rodzić stosowne konsekwencje prawne.

8. Sklep Internetowy WROCLOVE.PL zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep Internetowy WROCLOVE.PL, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu Internetowego WROCLOVE.PL. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

9. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w Sklepie Internetowym strony rozstrzygać będą w drodze porozumienia. W przypadku braku porozumienia, spory zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z zasadami Kodeksu postępowania cywilnego

10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 16-09-2022 r.

  • Koszty dostawy i sposoby płatności (Polska):
  • - zamówienia od 150zł: dostawa darmowa
   - paczkomaty Inpost: 13,99zł
   - przesyłka kurierska: 16,99zł
   - Poczta Polska - tylko naklejki: 5zł

   Przyjmujemy płatności:
   - Przelewy24.pl
   - BLIK, Apple Pay, Google Pay

   Wysyłka: 24h od zaksięgowania wpłaty

  • Tel.:608 659 244
  • E-mail:sklep@wroclove.pl
więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl